تفاوت نسخه های کانتر استرایک در چیست؟

از لحاظ سبک بازی تفاوتی در آن نیست، تنها تفاوت ان در گرافیک بازی و اسلحه ها می باشد، در نسخه های جدید بازی سعی شده باگ های نسخه های قدیمی توسط گسترش دهنده ها رفع گردد لذا استفاده از نسخه اخر پیشنهاد میگردد.