امنیت بالا

سرورهای کانتر سورس وب سایت از دیوار اتشین نرم افزاری و سخت افزاری بر روی شبکه های خود جهت حفاظت از حملات احتمالی استفاده میکند.