کانتر سورس فارسی

اولین سرور کانتر استریک نسخه 34 ترجمه شده به زبان فارسی در ایران (آدرس: 10.31.36.104:27001)