ابوالفضل شاکر

واقعا سرور خوبی کانفیگ کردید، و مپ و مد های جالبی رو برای سرگرم کردن بازیکنان گذاشتید، امیدوارم بیشتر بچه های کانتر سورس بیان و از این سرور دیدن کند