تبلیغات در سرور ممنوع است

ارسال ایپی ادرس یا ادرس سایت در سیستم چت یا خواندان هر گونه ایپی ادرس یا ادرس سایت بر روی سیستم صوتی ممنوع است، در صورت مشاهده دسترسی شما به سرور 3 روز مسدود خواهد شد.