سپهر میرزاخانی

من در مدتی که کانتر بازی کردم از کانفینگ،اسکین های سرور زامبی، فارسی سازی سرور پابلیک، راضی بودم و هستم