رعایت ادب در چت بازی الزامی است

رعایت ادب در چت و سیستم صوتی بازی الزامی است، هر گونه بی احترامی، توهین، تهمت به بازیکنان دیگر منجر به مسدود سازی شما از 1 تا 3 روز (طبق دستور عمل ابلاغی به مدیران حاضر) خواهد شد. ضمن اینکه سیستم نوشتاری بازی حساس به کلمات توهین امیز است و در صورت ارسال توسط سرور شناسایی و مسدود سازی میشود.